Metsänhoitopalvelut

 

Jotta metsänuudistamiseen käytetyt rahat eivät valu hukkaan, on hyvä turvata sijoitus tekemällä taimikkoon hoitotoimenpiteet oikeaan aikaan.

 

Varhaisperkaus tulee havupuutaimikoissa ajankohtaiseksi taimikon ollessa 3-6 vuoden ikäinen, kasvatettavat puut ovat silloin noin 0,7 - 1,5 metrin mittaisia. Toimenpiteessä kaadetaan taimikosta lehtipuuvesakko pois. Näin toimien istutetuille taimille vapautuu tilaa ja niiden kasvu säilyy vauhdikkaana.

 

Varsinainen taimikonhoito suositellaan tehtäväksi taimikon ollessa 3-7 metrin pituudessa. Tällöin taimikko harvennetaan varsinaiseen kasvatustiheyteen, joka männyillä on 2000-2200 runkoa hehtaarilla, kuusella 1800-2000 runkoa hehtaarilla. Oikein ajoitettu taimikonhoito edesauttaa puuston järeytymistä ja siten ensiharvennusajankohta aikaistuu ja siitä saatavat hakkuutulot kasvavat.

 

Oikein ajoitetut taimikonhoidot antavat sijoitetulle pääomalle paremman tuoton ja metsäsi voi hyvin. Hoitaminen kannattaa!

 

Varhaisperkaukseen ja taimikonhoitoon on mahdollista saada KEMERA-tukea, sopimuksesta hoidamme tarvittavat ilmoitukset ja hakemukset puolestanne.

 

Tykkylumen kautta saat myös ennakko- ja  uudisalanraivaukset sekä kattavasti kaikki metsurin työt.

Lue lisää Kemera-tuesta Metsäkeskuksen sivuilta.